Nepovratni ventil

 
Ovaj uređaj se ugrađuje na instalacije vode, centralnog grijanja i slično 
poslije glavnog ventila za određeni priključak iz razloga da dozvoli cirkulaciju vode 
samo u određenom smjeru, odnosno da ne dozvoli povrat vode prema nazad iz bilo kojeg razloga.
Nepovratni ventil sa treba nalaziti između ostalog na ulazu hladne vode u bojler, 
na bojlerima kapaciteta do 100 litara nalazi se ugrađen u sigurnosni ventil dok na većim bojlerima se ugrađuje ovakav ili sličan. 
Nepovratni ventil posebno preporučujem na svim priključcima zgrada, kuća, stanova ili slično iz razloga da se voda ne vrati u glavnu vodovodnu mrežu iz bilo kojeg razloga na primjer kvarovi na glavnom dovodu, zamjena glavnog ventila ili slično,