Stranice

srijeda, 10. kolovoza 2011.

Regulator tlaka vode


Većem dijelu korisnika na vodovodu vjerovatno neće biti neophodan ovaj uređaj, problemi sa povećanim tlakom vode nastaju na nekim naseljima zbog toga što nisu predviđene rasteretne komore na vodovodnoj mreži.

Cijena ovog uređaja veličine do 3/4" je oko 600 kuna.

Vaše vodovodne instalacije i uređaji koji su priključeni na njih su predviđeni da rade na tlaku vode od 2,5 do 4 bara, optimalni 3,5 bara 
dok je maksimalni tlak 4 bara.
Regulator tlaka vode radi na principu da održava i sprečava rast tlaka veći od dozvoljenog što može uzrokovati kvarove na vašim instalacijama i nepravilno funkcioniranje slavina i ostalih uređaja priključenih na vašu vodovodnu instalaciju. 
Na primjer prvi znak povećanog tlaka vode je curenje na sigurnosnom ventilu bojlera
koji može nastati ukoliko je tlak vode u instalaciji 5,5 bari i bojler od 50 litara volumen vode prilikom zagrijavanja se povećava tlak raste i tada pođe curiti sigurnosni ventil, naravno u bojlerima koji imaju veći kapacitet vode prilikom zagrijavanja dolazi do još većeg povećanja tlaka, na bojlere preko 100 litara kapaciteta predviđa se ugradnja ekspanzione posude koja sprečava naglo povećanje volumena vode i rast tlaka prilikom zagrijavanja.

Vaši bojleri su predviđeni da rade na pritisku od 3-6 bari, na cijevi ulazne hladne vode u bojler se nalazi sigurnosni ventil koji radi na principu da automatski izbaci višak tlaka vode preko 6 bari i ujedno služi kao nepovratni ventil tako da sprečava povrat vruće vode iz bojlera u glavni dovod što može uzrokovati više većih kvarova, (gubitak vruće vode, pregorijevanje grijača bojlera jer ostaje bez vode, topljenje ili deformisanje mehanizma vodomjera ili vodokotlića koji su od plastičnih dijelova)  na vrhu vašeg bojlera kada se napuni vodom ostaje mala količina zraka koja djeluje kao jastuk (amortizer) ublažavajući rast tlaka zbog zagrijavanja vode.


U novije vrijeme postoje sigurnosni ventili koji rade i na pritisku vode od 8 i 9 bari koji su manje popularni zbog mogućih drugih oštećenja na instalaciji ali u dosta slučajeva pomognu.

Tropske biljke najbolje rastu i pristaju u svijetloj kupaonici

Ukrašavanje kupaonice tropskim biljkama sve je popularniji trend u uređenju interijera jer čak i malo zelenila može stvoriti mnogo živa...