Stranice

petak, 12. kolovoza 2011.

Hidrofor

Hidroforom zovemo kompletan uređaj, posudu i pumpu za vodu, ukoliko pumpa stalno radi treba prvo ustanoviti razlog.

,

Da bi se ostvario normalan rad treba imati pumpu odgovarajućeg kapaciteta što ovisi o potrebama ukućana ili zgrade.
Kod nas su u upotrebi takozvane peterostepene pumpe od Elektrokovine u novije vrijeme je popularnija Njemačka tvrtka Grundfos.

Ako pumpa stalno radi ne znači da se mora zamjeniti, prvo treba ustanoviti razlog stalnog rada pumpe.

1) Pumpa se stalno uključuje jer nema dovoljna količine zraka u spremniku

2) Nije dobro podešena tlačna sklopka

3) Nesrazmjer između usisne količine vode i potrošnje u toku samog rada pumpe, odnosno mali kapacitet pumpe

4) Istrošeni usisni dijelovi pumpe

5) Vrsta i način usisa, injektor ili bez injektora

6) Usisna visina dobave vode

7) Ispravnost usisnog dijela instalacije

Popis mogućih kvarova može biti vrlo dugačak i ovisi o raznim mogućnostima koje se nemogu samo ovako pobrojiti.

Ako je pumpa već stara i nalazi se dugo vremena u eksploataciji a uz to prilikom rada proizvodi buku i neku vrstu zavijanja najvjerojatnije se radi o istrošenosti same pumpe.

Takve pumpe se moraju ili zamjeniti ili se moraju nanovo servisirati i zamjeniti dotrajale dijelove.

Odluku između promjene nove pumpe i popravka stare treba donjeti tek nakon temeljitog pregleda stare pumpe i svakako usisne visine.

Usisna visina je visina odnosno izmjerena (dubina) visina od osovine pumpe do nivoa vode u bunaru ili usisnoj cijevi.
Moram naglasiti da je ovo veoma široko područje i da bi za detekciju kvara trebalo malo više podataka jer se vrlo lako pogriješi i da se krivi savjet. 

Za nove pumpe preporučam svakako Grundfos pumpe koje su se dokazale svojom kvalitetom i osobno sam zadovoljan sa njima kroz dosadašnje održavanje istih.

Tropske biljke najbolje rastu i pristaju u svijetloj kupaonici

Ukrašavanje kupaonice tropskim biljkama sve je popularniji trend u uređenju interijera jer čak i malo zelenila može stvoriti mnogo živa...