Stranice

srijeda, 1. listopada 2014.

Upute za Pokretanje Centralnog grijanja

Kada se približavaju hladnije noći zatim i dani možda će vam koristiti nekoliko uputa o punjenju vode, ispuštanju zraka iz sistema i pokretanju centralnog grijanja.

1. Najprije provjeriti tlak vode koji treba biti oko 1,5 bara ako je malo viši ne smeta do 1,8 bara, ukoliko tlak vode naraste prilikom zagrijavanja do 2,5 bara sigurnosni ventil će izbaciti višak vode tlak ne smije biti niži od jednog bara.


2. Ukoliko je tlak u sistemu centralnog grijanja niži od jednog bara obavezno nadopuniti sistem vodom do 1,5 bara.
3. Prilikom svakog dopunjavanja sistema treba ispustiti zrak iz instalacije najprije iz peći, iz radijatora pa onda iz cijevi ukoliko na njima ima ventila za ispust zraka, prilikom ispuštanja zraka iz svakog radijatora treba ispustiti oko jedan decilitar vode da izađe sav zrak, ventile za ispust zraka ne treba puno odvijati jer bi mogli iskočiti zbog pritiska.
4. Prilikom ispuštanja zraka iz instalacije treba uvijek na kraju provjeriti tlak i prema potrebi nadopuniti.


5. Uključiti sobni termostat ukoliko ga ima.
6. Odviti odvijačem maticu na prednjoj strani pumpe, pokrenuti ručno osovinu nekoliko puta zbog toga što zna zaglaviti uslijed mirovanja.
7. Uključiti pumpu za cirkulaciju, provjeriti dali pumpa radi tako da stavite ruku na pumpu i osjetit ćete blago trenje i šum to znači da pumpa radi, na nekim pećima pumpa se neće uključiti dok se ne postigne određena temperatura u peći, ukoliko se pumpa ne osjeti to znači da ne radi i da je osovina pumpe zaglavila uslijed mirovanja, tada treba ponovno odviti odvijačem maticu na prednjoj strani pumpe pa pokrenuti ručno osovinu nekoliko puta.


8. Nakon puštanja pumpe za cirkulaciju u rad treba ponovno provjeriti ima li zraka u instalaciji i po potrebi ispustiti ga, zatim ponovno provjeriti tlak u instalaciji.
9. Sada kad ste sve gore navedeno uradili možete naložiti (uključiti) peć.
10. Obvezno kontrolirati peć prilikom zagrijavanja i provjeriti temperaturu polaznog voda na cijevi iza pumpe da ste sigurni da pumpa radi i da je sistem instalacije dobro napunjen.

Tropske biljke najbolje rastu i pristaju u svijetloj kupaonici

Ukrašavanje kupaonice tropskim biljkama sve je popularniji trend u uređenju interijera jer čak i malo zelenila može stvoriti mnogo živa...