Kupanje

Što pjeva mali cigo kad ga majka kupa?
- Ne pomažeee voda majkooo....