AKO NEMATE UPS , može se stvarno dogoditi „UPS“

UPS PRETVARAČI / PUNJAČI za neprekidno napajanje el. energijom 230V


■ Zašto UPS ?

  UPS  je "obavezna" zaštita elektroničkih uređaja (računala, servera, printera i sl.) od podnapona, prenapona i naglih prekida el napajanja.
U sistemima centralnih grijanja na kruta goriva osigurava neprekinuti rad pumpe u slučaju nestanka el energije kako ne bi došlo do pregrijavanja kotla i havarije.
U solarnim sustavima za pripremu tople vode osigurava akumulatorski rad solarne automatike i crpke u slučaju nestanka el energije opet kako ne bi došlo do pregrijavanja solarnog kruga i nastanka ogromne štete po sustav.   


■  Opis rada

- kod prestanka mrežnog napona automatski se uključuje i potrošač (u našem slučaju crpka ili automatika) nastavlja s radom bez ikakvog prekida
- kod dolaska mrežnog napona automatski se isključuje i prebacuje potrošače na mrežni napon
- automatski dopunjava akumulator te ima zaštitu od pre-punjavanja

■ Snaga UPS-a i veličina akumulatora

- snage pretvarača ovise o snazi priključenih potrošača
- za standardne crpke sustava centralnih grijanja potreban je UPS snage 450W i kompletu sa akumulatorom 45 do 55 Ah
- za sustave sa automatikom i / ili više crpki potreban je UPS snage 1200W sa akumulatorom 100 do 120Ah.http://www.mikicdoo.hr